Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού με Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

Περιγραφή Προγράμματος

Κόστος :

350.00

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΣΑΡΩΝΙΣ Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την

Εταιρεία Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης με διακριτικό τίτλο "ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ"  και

την πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού mysep  διοργανώνει Πρόγραμμα:

 

 "Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων"

με δυνατοτητα Πιστοποίησης στο Μητρωο Συμβούλων του ΕΟΠΠΕΠ.

 

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 1. Σε Οποιονδήποτε έχει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 3. Σε εκείνους που εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε Εφήβους, Νέους και Ενήλικες, όπως πτυχιούχους Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, καθώς και εργαζόμενους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια
 • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:

Με την Υπουργική Απόφαση 13173/Κ6, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 617/14-2-2022, καθορίζονται πλήρως οι όροι και οι προδιαγραφές του Συστήματος Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, η άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προϋποθέτει πλέον και την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια η οποία εξασφαλίζεται μόνο με την ένταξη στα αντίστοιχα Υπομητρώα του ΕΟΠΠΕΠ

Ειδικότερα η εξασφάλιση της ένταξης στο Υπομητρώο Β του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π γίνεται μόνο με ειδικές εξετάσεις.

Για να μπορέσει όμως να συμμετάσχει κάποιος σε αυτές τις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλει ειδικό φάκελο ο οποίος μεταξύ των άλλων θα πρέπει να περιέχει βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το ΣΑΡΩΝΙΣ, ως πιστοποιημένος φορέας της Συ.Ε.Π. ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που δημιουργούνται υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα!

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να γίνει ένταξη στο «Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). 

Με διάρκεια 300 ωρών κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης σε αναγνωρισμένους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013, φορείς της Συ.Ε.Π. από τους οποίους και θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

 • ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 1. Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

 2. Δυνατότητα Επαγγελματικής συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων ΚεΔιΒιΜ
 3. Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

 4. Πρακτική άσκηση την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π λαμβάνοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης

 5. Πλήρης προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού

 6. Παρέχει υποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση)
 • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
 1. Ευάγγελος Χαϊνάς. M.S.«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».Πιστοποιημένος στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ 
 2. Μαρία Σκουλάκη. Career Counselor - Researcher CV Writing - Academic Advising - Career Development.Πιστοποιημένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ 
 3. Φωφώ Χαραλαμπάκη. M.S.Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.Πιστοποιημένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ 
 4. Μπέκη Αλεξοπούλου. M.S.«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». M.S.«Επιστήμες της Αγωγής».Πιστοποιημένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ 
 • ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 1. Αρχές Σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 2. Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 3. Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση Δράσεων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 4. Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 1. Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 2. Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου
 3. Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ). Μελέτη περιπτώσεων
 4. Μέθοδοι Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Κύριες Τεχνικές Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Μελέτη περιπτώσεων
 5. Κύρια Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικοί τρόποι Χορήγησης Εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μελέτη περιπτώσεων
 6. Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Επιλογή –Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο. Παρουσίαση Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών
 7. Παρουσίαση Οδηγού Σπουδών – Γνωριμία με τις Σχολές ,Τα Επαγγελματικά δικαιώματα, Τα Μεταπτυχιακά και τις Διεξόδους στην Αγορά Εργασίας
 8. Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. Μελέτη περιπτώσεων
 9. Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Ο Χρυσός Κανόνας της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 10. Βασικά Θέματα Διαβούλευσης κατά την Εποπτεία. • Ευπαθείς Ομάδες
 11. Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αυτογνωσίας-Αυτοαντίληψης: Χορήγηση Ερωτηματολογίων / Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ), Παρατήρηση, Παιχνίδια Ρόλων, Ασκήσεις Προσομοίωσης κλπ Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ερωτηματολόγια – Ειδικές Δοκιμασίες (Τεστ) Επαγγελματικής Αξιολόγησης (Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εργασιακών Αξιών) και Τρόποι Χορήγησης
 12. Κύριες Αρχές Διαμόρφωσης Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Βασικές Δεξιότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας
 13.  Βασικές Αρχές Σύνταξης και Παρουσίασης Εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 14.  Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
 15.  Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
 16. Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού • Προδιαγραφές Οργάνωσης Φακέλου Υποψηφιότητας. Βασικές Αρχές και Κανόνες Ηλεκτρονικής και Έντυπης Αρχειοθέτησης
 17. Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων. Βασικές Αρχές Σύνταξης Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ
 18. Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Βασικές αρχές και διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών. Κύριες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

   Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Κόστος με πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη

    350€

 

     2 

Εκπτωτική Πολιτική

 

 

   

Άνεργοι (15%)ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

   300€      2

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

350.00