Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΣΑΡΩΝΙΣ υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις Βασικές Ενότητες Χειρισμού Η/Υ του προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές μας είναι άριστα προετοιμασμένοι, ώστε να λάβουν μέρος, με επιτυχία, στις εξετάσεις πιστοποίησης του αναγνωρισμένου από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέα πιστοποίησης Unicert και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Unicert Primary.

Μέσω αυτού πιστοποιείται ο ικανοποιητικός χειρισμός των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου του πακέτου Ms Office και του λειτουργικού συστήματος Windows.

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

 

UNICERT PRIMARY

  • WORD
  • EXCEL
  • INTERNET-OUTLOOK
  • ACCESS
  • POWER POINT
  • WINDOWS